Formulár na odstúpenie od zmluvy

PREDAVÁJÚCI:

Hviezdy, n.o. so sídlom Belehradská6, 83104 Bratislava,identifikačné číslo: 45 747 423, DIČ: 2120 1176 70 zapísanej v Registri neziskových organizácií vedenom na Okresnom úrade v Bratislave pod registračným číslom 467, pod Neziskovými organizáciami, poskytujúce všeobecne prospešné služby, a ktorá tiež predáva produkty prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.otgeshop.sk v mene, ktorej koná Csaba LÁSZLÓ, e-mail: hviezdy.no@gmail.com


KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko: .....................................................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................................

Kontakt email/telefonický: ...................................................................................................................

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar (druh tovaru, číslo):

...................................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia ................................................................................................

Číslo objednávky: ......................................................................................................................................


V .............................................   Dňa ..........................................   Podpis : ...............................................
Formulár na odstúpenie od zmluvy su môžete stiahnuť tu: