Predplatné na 6 mesiacov - WORKSHOP + mesačné vzdelávanie

BALÍK - len 20€ mesačne

Kúpou tohto balíka ušetríte každý mesiac až 10 EUR oproti mesačným jednorazovým platbám, čo je spolu až 60 EUR!

  • predplatné začne platiť 6 mesiacov od mesiaca, kedy ste si ho zakupili (vrátane mesiaca kúpy)
  • ak ste však mali zakúpenú jednorazovú mesačnú platbu a zakúpite si v ten istý mesiac aj tento balík, začne jeho platnosť od ďalšieho mesiaca (príklad: ak ste si v mesiaci január zakúpili jednorazovú mesačnú platbu a v priebehu januára si zakúpite aj tento balík, jeho platnosť bude 6 mesiacov od ďalšieho mesiaca, čiže od februára do júla)
  • v prípade potreby nás kontaktuje cez e-mail otgsystem7slovakia@gmail.com  

  

Termíny workshopov na 2022:

január 8.1.2022
február 5.2.2022
marec 5.3.2022
apríl 2.4.2022
máj 7.5.2022
jún 4.6.2022
júl 2.7.2022
august 6.8.2022
september 3.9.2022
okóber 1.10.2022
november 5.11.2022
december 3.12.2022 

Tešíme sa na vás!

120,00 € 180,00 €