VELOCITY PLÁN - skrátená verzia (1ks)

Velocity plán v skrátenej verzii, na tvrdom papieri veľkosti A4, rozdelený na 3 časti, podľa hlavných pilierov SHARE, BUILD, LEAD. 

Aktuálna verzia pre rok 2021.

*Tlač z oficiálnych podkladov NSE.

1,50 €